خرید فروش اینترنتی

جستجو

فروشگاه اینترنتی گیرنده

 

خرید عمده محصولات سایت گیرنده

 

 

به دلیل کاهش و افزایش قیمتهای محصولات

موجود در سایت متاسفانه نمیتوان قیمت دقیقی

را برای این بخش از سایت مشخص و تائین نمود

لطفا در صورت تمایل برای خرید عمده محصولات

لیست محصولات خود را از طریق نشانی :

INFO@GIRANDE.COM

ایمیل نموده تا ظرف مدت نهایت ۲۴ ساعت آینده

لیست قیمتها برای شما ارسال شود

هم چنین در صورت تمایل میتوانید

با شماره 09396638659 (فزونی)

تماس حاصل فرمائید